E-MAIL

Bij het verzenden van een e-mailbericht wil Herman Headwear u eraan herinneren dat een gebruiker altijd op eigen risico een e-mail gebruikt en dat hij elke verantwoordelijkheid aanvaardt voor de schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van een e-mail en anderzijds voor het gebruik en de vertrouwelijkheid die aan een e-mail kunnen worden gekoppeld.

Informations légales

 

SITE WEB GeneralSE

Généralités

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op elke raadpleging op de Herman Headwear website. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en informatie die beschikbaar zijn op de Herman Headwear website.

Door de Herman Headwear website te raadplegen, markeert de bezoeker zijn expliciete en onvoorwaardelijke instemming over alle bepalingen van deze disclaimer.

De bezoeker accepteert expliciet en zonder voorbehoud de verkoopvoorwaarden van Herman Headwear.

gewijzigd door Herman Headwear. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de verbinding.

Use

Herman Headwear streeft er zoveel mogelijk naar om kwaliteit en up-to-date informatie te bieden door 7 dagen per week en 24 uur per dag diensten toegankelijk te houden.

Herman Headwear behoudt zich daartoe het recht voor om de inhoud van de site of de presentatie van online diensten te allen tijde aan te passen, te wijzigen of te voltooien.

Herman Headwear wijst elke verantwoordelijkheid af als de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of onjuist is.  De beschikbare informatie vormt geen professioneel of juridisch advies en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Herman Headwear kan niet garanderen dat haar website volledig immuun is voor onderbreking, vooral om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om een andere reden.

De gebruiker stemt ermee in dat alle toegang/gebruik van de site onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Herman Headwear is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de site, verlies van gegevens of inkomstenderving, of eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de site en de gevolgen die kunnen leiden voor de gebruiker of een derde partij.

Herman Headwear kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruiken in verband met de verspreiding van gebruikerswachtwoorden door de gebruiker van de website.

 

persoonsgegevens

De meeste informatie op de website van Herman Headwear is vrij beschikbaar zonder het invoeren van persoonsgegevens.

In sommige gevallen moet de gebruiker echter persoonsgegevens verstrekken.  In dit geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.  In dit verband zet Herman Headwear zich met name in voor het gebruik van de verwerkte gegevens, uitsluitend tot het beoogde doel.

HERMAN HEADWEAR neemt alle nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens door derden te voorkomen.  Hiervoor maakt de website van Herman Headwear gebruik van "cookies" (bestanden die automatisch zijn opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker) die bij elk gebruikersbezoek worden teruggestuurd naar de website van Herman Headwear en de toegang tot de site versnellen en beveiligen.

Intellectuele eigendom

De Herman Headwear website en de inhoud daarvan worden beschermd door de toepasselijke Belgische auteursrecht- en intellectuele eigendomsbeschermingswetten.

Tenzij anders vermeld, behoren alle auteursrechten op deze website (aanpassing, distributie, distributie, kopie, reproductie, vertaling van deze site of inhoud, in welke vorm en op welke wijze dan ook) toe aan Herman Headwear.

Herman Headwear geeft toestemming om het materiaal afkomstig van de site op persoonlijke titel te gebruiken. Opslag en reproductie van de Herman Headwear site voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden. Communicatie over bestaande auteursrechten moet op elk exemplaar worden opgenomen ("Bron: eshop.herman-headwear.com").

Links naar andere sites

De site bevat links naar andere sites die van belang kunnen zijn voor de gebruiker. Herman Headwear is niet verantwoordelijk voor deze sites of de inhoud ervan en wijst daarom elke verantwoordelijkheid af, met name voor het materiaal, de gegevens van welke aard dan ook die op deze webreferentieruimten zijn opgenomen of verspreid, en de verwerking van persoonsgegevens waarop zij zouden worden uitgevoerd.

Wetgeving

De bepalingen van deze disclaimer vallen volledig onder het Belgische recht. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Neufchâteau de enige die bevoegd zijn.