De algemene voorwaarden van verkoop

Identificatie van de verkoper

Ci-verkoper Herman Hear, geregistreerd bij de Europese Centrale Bank, nummer be0418 161 357, is gevestigd in Jean Meunier 6-6992 Wellin Street ("België").

De koper wordt de klant genoemd.

Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden

De opdracht van de klant betekent aanvaarding van al deze algemene voorwaarden.

Invoering van producten

Producten die te koop zijn, zijn producten ter plaatse.Herman Hear heeft een structuur om maximaal advies aan klanten.De klant accepteert mogelijke fouten op de web site.Indien nodig kan de klant zich terugtrekken en zal Herman Hearen de factuur terugbetalen.Producten ter plaatse zijn beschikbaar voor gebruik totdat de voorraad op is.

Om een vlotte bestelling te garanderen, moeten de klanten van Herman Hear een fysiek leveringsadres hebben.

prijs product

Producten op Herman Hear worden geprijsd in Euro en TTC.Het bedrag van de BTW wordt gescheiden en aangegeven bij de bestelling van de klant.Als de BTW verandert, zal de prijs ook veranderen.Informatie mag niet vooraf aan klanten worden verstrekt.

Beveiligde orders en betalingen

De identiteit van Herman

In het eerste commando heeft de cliënt een identifier en wachtwoord.Aangezien de klant al geregistreerd is bij Herman Hear, is het niet nodig om het ID-kaart formulier in te vullen.Het wachtwoord is strikt vertrouwelijk en persoonlijk en kan aan niemand worden bekendgemaakt of verstrekt.Indien verloren of vergeten, kunnen klanten op "vergeten wachtwoord" klikken om een nieuw wachtwoord te krijgen.En geef het e-mailadres op het juiste veld.

Klant machtigt Herman Hear uitdrukkelijk om een bestand genaamd "cookie" op de harde schijf van de klant op te slaan met als enige doel deze identificatie te vergemakkelijken.

betaling

Na het selecteren van producten uit de Herman Hear online catalogus, klanten uitvoeren hun bestellingen effectief en accepteren deze algemene verkoopvoorwaarden.

De klant vult de mand om de bestelling te voltooien.Na verificatie bevestigde de klant de bestelling van Herman HearEen mogelijke promotiecode kan worden ingevoerd.
In de eerste bestelling moet de klant een formulier invullen met zijn contactgegevens.

Al onze betalingen zijn gegarandeerd via het platform van onze ogone service providerKlanten kunnen betalen met bankkaart (bank contact /Mistercash, master of credit card) of PayPal.Na het verifiëren van de versleutelde betalingsgegevens maakt de klant zijn bestelling permanent en onherroepelijk geldig.

Betaling van bankkaart

Klanten controleren hun leverings- en factuuradressen, producten en totale prijzen.Hij gaf het kaartnummer in verband met de vervaldatum en CVX-code.Uiteindelijk klikt hij op de "bevestigen" knop om de bestelling geldig te maken.

Om de zekerheid van de betaling van bankkaarten te waarborgen, gebruikt Herman Hear een beveiligde betalingsdienst.De dienst omvat SSL beveiligingsnormen.Vertrouwelijke gegevens ("16-cijferig bankkaartnummer" en "houdbaarheidsdatum", "CVX-code") worden direct naar de server van onze bank versleuteld zonder de fysieke media van Herman Hear server te passeren.Wanneer het commando wordt bevestigd, wordt het betalingsverzoek in real time doorgestuurd naar een beveiligde betaalbeheerder op afstand.Deze laatste vraagt toestemming aan het netwerk van bankkaarten.De betalingsbeheerder op afstand stuurt een elektronisch certificaat als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie.

Beveiligde betaling

PayPal heeft nooit Herman Hear voorzien van financiële informatie van de klant.PayPal versleutelt en beschermt permanent het nummer van de klantenkaart.De klant hoeft alleen het e-mailadres en het wachtwoord aan te geven om online te betalen.

Geen betaling

Herman Hear behoudt zich het recht voor om nieuwe bestellingen en leveringen af te wijzen indien de vorige bestelling nog geheel of gedeeltelijk verschuldigd is.

Controle van betalingen

Voor bestellingen met een ander leveringsadres dan het factuuradres kan Herman Hear meer informatie vragen voor nieuwe klanten of bestellingen over 200 euro.Deze controles zijn bedoeld om Herman te beschermen tegen misbruik door fraudeurs.Herman Hear kan in uw naam of namens de persoon die op het leveringsadres is genoemd, vragen om een verblijfs- of debetarief, enz. Deze aanvragen worden via e-mail beantwoord.

levering

Voor alle goederen die vóór elf uur worden besteld (met uitzondering van weekenden en feestdagen), wordt de zending op dezelfde dag uitgevoerd.Producten die door de klant worden besteld, zullen binnen 48 uur, Europa binnen 72 uur en op het door de klant aangewezen adres worden geleverd bij het bestellen van Herman Hear binnen dertig dagen.Met uitzondering van bijzondere omstandigheden of wanneer een of meer producten niet kunnen worden verkregen, worden de bestelde producten in één keer geleverd.Vanwege de onvolledige instructies bij de bestelling is alleen de gebruiker verantwoordelijk voor de leveringsgebreken.

De vracht omvat verpakking, behandeling en postkosten.Deze werden teruggevonden tijdens de levering van het commando.Klanten kunnen om een schatting van de vracht vragen.Elke bestelling die meer is dan EUR 75 (met uitzondering van archipel) van landen in de Europese regio, wordt gratis verstrekt.Sommige pakketten kunnen niet worden geleverd door onze verzender als gevolg van de volgende redenen:

De terugkeer van npaiDeze pakketten worden geretourneerd door de contractant die verantwoordelijk is voor de levering, en het adres is: wonen niet op het aangewezen adres.Herman Hear zal contact opnemen met de klant om de bestelling terug te geven aan de klant als het product nog beschikbaar is, of om de bestelling terug te betalen op de optie van de klant.Herman Hear behoudt zich het recht voor om de kooporder terug te betalen in plaats van hem terug te geven als bepaalde legers van nieuwe mensen worden geïdentificeerd.

De geretourneerde goederen als gevolg van "niet overlappen" zijn pakketten die de klant niet vroeg op tijd van het postkantoor of relais station.Na ontvangst en aanvaarding van het pakket, zal Herman Hear contact opnemen met de klant om zijn bestelling terug te geven ("de haven toevertrouwd aan de klant") aan de klant terwijl het product nog beschikbaar is, of om de bestelling terug te betalen op de keuze van de klant.Herman Hear behoudt zich het recht voor om de kooporder terug te betalen in plaats van de bestelling terug te geven als "meer dan één" wordt bepaald.

Op grond van weigeringDit is een pakket afgewezen door de klant op het moment van levering.Na ontvangst en aanvaarding van het pakket wordt een aankooporder binnen 72 uur na ontvangst van het pakket op de rekening van de klant gecrediteerd.Klanten kunnen vragen om een annulering van de bestelling en een terugbetaling.

Indien het pakket wordt teruggegeven als gevolg van npai, "niet overlappen", "of afstoten", kan Herman Hear de bestelling van de bestelde goederen niet garanderen, en als een of meer producten niet meer beschikbaar zijn, kan de koopopdracht worden terugbetaald.

Terugkeer

Klanten kunnen opdrachten binnen 14 kalenderdagen zonder reden intrekken (inclusief weekenden en feestdagen).Dit herstel zal worden bereikt door de kosten van het nieuwe product terug te vorderen (in de oorspronkelijke verpakking, het productetiket en de perfecte volgstatus, plus de factuur en het ingevulde feedbackformulier op zijn rekening) bij Herman Hear, rue Jean muenier 6,B-6992 wellin (België)

Herman Hear zal elk door de klant betaald bedrag terugbetalen, minder vrachtkosten.Herman Hear zal de kosten van het product terugbetalen binnen dertig dagen na ontvangst.De terugbetaling geschiedt volgens dezelfde afwikkelingsmethode die de klant bij de bestelling heeft gekozen.

communicatie

Klanten mogen hun producten zonder reden uitwisselen binnen veertien kalenderdagen (inclusief weekenden en feestdagen), vanaf het moment van levering, wanneer de nieuwe producten op eigen kosten van de klant worden teruggegeven ("originele verpakking").Onder het etiket en de perfecte volgstatus, plus de factuur op zijn rekening, Herman Hear, rue Jean muenier 6, b-6992 wellin (België).

Herman HeaHear mag alleen soortgelijke producten of producten met dezelfde of lagere waarde verhandelen.Na ontvangst van deze producten zal Herman HeaHear het verschil zo nodig uitwisselen en terugbetalen.Als klanten producten van hoge waarde willen uitwisselen, zal Herman Hear uw rekening terugbetalen binnen dertig dagen na ontvangst van de producten.Klanten kunnen de producten van hun keuze opnieuw bestellen.

Verantwoordelijkheid en intellectuele eigendom

Herman Hear is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet en die helemaal niet de prudente en preventieve maatregelen van Herman Heard zijn.In het bijzonder mag elke onderbreking van de dienstverlening of de aanwezigheid van een vreemde invasie of computer virus geen aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van Herman Hear.Evenzo zal elke daad die bekend staat als Force Majeure Herman Hear volledig vrijstellen van aansprakelijkheid.

Alle inhoud van Herman Hear, visuele of audio, met inbegrip van basistechnologie, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien.Zij zijn het exclusieve eigendom van Herman HearAlle hypertext links in verband met de Herman Hear website, met name die met behulp van framing, diepe koppeling, interne koppeling of andere diepe koppelingstechnieken, zijn officieel verboden onder welke omstandigheden dan ook.In ieder geval moet elk contact, zelfs een stilzwijgend contact, op eenvoudig verzoek van Herman Heaven worden ingetrokken.

Gegevens van klanten

Herman Hear behoudt zich het recht voor om naamgegevens te verzamelen over gebruikers van de site voor het doel van de dienst, met name via de "cookie" bedoeld in sectie 5.1.Herman Hear behoudt zich ook het recht voor om de op zijn website verzamelde gegevens commercieel over te dragen.In ieder geval kan elke gebruiker of klant van de website te allen tijde bezwaar maken tegen het commerciële gebruik van de gegevens en heeft hij ook het recht om de gegevens te raadplegen, te corrigeren en te verwijderen.All e verzoeken met betrekking tot dit artikel worden per e-mail naar dat adres gezonden. eshop@herman-headwear.com